Sveiki, Jūs patekote į specializuotą sporto prekių parduotuvę 4sport.lt

4sport.lt

 1. Bendrosios nuostatos

 1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir E-kaina.lt (toliau – “Pardavėjo”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

 2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas 

  2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su mūsų taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma elektroninėje parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turite teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių taisyklių ir elektroninėje parduotuvėje nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Prdavėjui per  septynias darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258  „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

a) garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, kai vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas;

b) laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;

dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;

c) kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.  

4. Pirkėjas įsipareigoja

4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą.

4.2. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

 5. Pardavėjo  teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. Naujos sąlygos įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

 6. Pardavėjas įsipareigoja

6.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas  pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.  Prekių pristatymas 1-5 d.d., kai kurių prekių pristatymo laikas 2-4 savaitės, šios prekės vežamos tiesiai iš gamintojų sandėlių.

7.2. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo siuntinio svorio. Užsakant prekes sistema pati suskaičiuoja pristatymo kainą.  Siuntimo kainos nuo 2,49€.

7.3. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

7.4. Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje – faktūroje ar prekių pristatymo važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota.

7.54. Pastebėję siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos turi nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

 8. Prekių grąžinimas

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

8.2. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima prekės grąžinimui.

8.3. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

8.4. Prekes grąžina Pirkėjas, savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl jos kokybės.

8.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, grąžiname Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.

9.2. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

9.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

 10. Informacijos siuntimas

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.